Automobilové filtre - KONTAKT Koš s.r.o.

Automobilové filtre

Automobilové filtre

V ponuke našej firmy nájdete široký výber olejových, vzduchových, palivových, kabinových, peľových, hydraulických filtrov a vysúšačov vzduchu pre osobné automobily, nákladné, automobily, stavebné stroje, traktory a vysokozdvižné vozíky.

Olejové filtre

Úlohou olejového filtra je zachytávať nečistoty, ktoré vniknú do mazacieho okruhu (kovové častice, zvyšky po spaľovaní či prach), ktoré by mohli spôsobiť nadmerné opotrebovanie motora. Zanesením olejového filtra sa spomalí prúdenie oleja a tým sa zhorší mazanie. Ak je olejový filter úplne znečistený, otvorí sa poistný ventil a olej prestane byť filtrovaný, tým sa zvýši opotrebovávanie dielov až 30x, čo má vážny dopad na životnosť motora.

Vzduchové filtre

Vzduchový filter slúži na filtráciu vzduchu, ktorý nasáva spaľovací systém motora. Ak je vzduchový filter zanesený prachom, výkon motora klesá a spotreba paliva rastie. Starý a veľmi znečistený filter sa môže časom úplne rozpadnúť, do motora sa môže dostať prach alebo piesok a hrozí vážne poškodenie a zadretie motora. Vzduchový filter sa preto mení spravidla každých 30.000 km, ale pri každej servisnej prehliadke je nutné filter kontrolovať.

Palivové filtre

Palivové filtre slúžia na ochranu palivovej sústavy pred špinou, hrdzou, vodným kameňom a znečistením vodou, ktoré môžu poškodiť alebo zapchať karburátor či palivové čerpadlo, alebo spôsobiť neefektívnu prácu vozidla a poruchu motora. Palivový filter zabraňuje znečisteniu motora a predlžuje jeho bezproblémovú životnosť.

Kabínové filtre

Kabínový filter zabezpečuje čistý čerstvý vzduch vo vnútri vozidla alebo pracovného stroja. Kabínové filtre filtrujú prach, peľ, sadze z naftových motorov a častice z oteru pneumatík vozidiel. V kombinácii s aktívnym uhlím absorbujú ozón a mnoho škodlivých plynov a znižujú nepríjemné zápachy. Špeciálna technika skladovania týchto filtrov zabezpečuje odfiltrovanie 95% prachu z ovzdušia a peľov.

Peľové filtre

Peľový filter slúži na filtráciu vzduchu privádzaného do kabíny vozidla vetraním alebo kúrením. Peľové filtre sú tzv. papierové, alebo tzv. uhlíkové. Papierový filter zachytáva len mechanické nečistoty. Uhlíkový filter okrem prachu zachytáva aj pach a biologické nečistoty a preto je vhodný najmä pre alergikov. Interval výmeny peľového filtra závisí od jeho skutočného znečistenia, minimálne doporučenie je každých 30.000 km alebo raz ročne, spravidla na jar.

Hydraulické filtre

Hydraulické filtre sa používajú na čistenie oleja v hydraulických obvodoch motorových vozidiel a v priemyselných aplikáciách. Znečistený hydraulický olej (kovovými čiastočkami, usadeninami) môže spôsobiť poruchy ovládacích hydraulických prvkov.

Vysúšače vzduchu

Vysúšače vzduchu zabezpečujú suchý a čistý vzduch pre správnu funkciu u pneumatických brzdových systémov, aby sa predišlo opotrebovaniu, korózii a v zime k mrznutiu brzdového systému. Vysúšače vzduchu používajú vysušovací prostriedok najvyššej kvality, odolný voči oteru a vode, konštrukcia boxu odoláva tlaku, pulzáciám a vibráciám. Nové prevedenia vysúšačov vzduchu odlučujú vodu, olej a aerosóly.

 

KONTAKT Koš s.r.o. © 2024